April '21: Vertrouwelijk rapport 2 x 2 baans N18 openbaar gemaakt door OLW en PvdA

‘Inwoners Oost Gelre hebben recht op deze informatie’

N18 rapport verkenning.pngOLW en PvdA maken vanaf 28 april via hun websites een vertrouwelijk rapport N18 openbaar. 
Dit rapport, N18 Fase 2, was alleen in handen van de leden van de Achterhoek Raad, dus van alle raadsleden van alle partijen uit de 7 Achterhoekse gemeenten. Voor de PvdA en OLW is het onbegrijpelijk dat deze informatie bewust wordt achtergehouden voor de burgers van Oost Gelre. Met name omdat het rapport grote gevolgen heeft voor Groenlo. 

Al eerder riepen OLW en PvdA het Oost Gelrese CDA/VVD-college op om de informatie te delen met de bewoners maar ze kregen nul op rekest. Ook de Achterhoekboard wilde het rapport niet publiceren.

In Oost Gelre stemden coalitiepartijen CDA en VVD  tegen een motie voor openbaarheid, zij zijn voorstander van de 2x2 baans N18. Bovendien zou het volgens VVD/CDA slechts gaan om een verkennende studie met meerdere mogelijkheden maar als je kijkt naar de mogelijkheden voor een 100 km weg, geeft dit rapport een heel reëel perspectief, aldus OLW en PvdA.

Omwonenden en bedrijven rondom de N18 kunnen nu dus zien wat de mogelijke gevolgen  zijn voor hun huis en bedrijf. En die gevolgen kunnen groot zijn.

De presentatie is hier te downloaden.n18 nieuw detail.png
Het rapport is hier te downloaden.

Een 2x2 baans N18 heeft met name grote gevolgen voor bedrijven en woningen in een brede strook aan de N18 in Groenlo, en dan met name ter hoogte van de Oude Winterswijkseweg. Om de snelheid te kunnen verhogen naar de gewenste 100 km/h moeten de huidige scherpe bochten eruit. Die liggen nu ter hoogte van de Schans en ter hoogte de afslag Groenlo bij Marveld.
Gevolgen:
- Vele huizen aan de Oude Winterswijkseweg zullen moeten worden gesloopt omdat ze of op, of te dicht aan het nieuwe 2 x 2 baans traject liggen. 
- Woonwijk De Horst zal de gevolgen ook merken aangezien de nieuwe N18 er tegenaan komt te liggen.
- Ook ter plaatste van recreatiepark Marveld zal een deel van de vakantiehuisjes moeten verdwijnen.
- En ook het mueseum Stoomhoutzagerij Nahuis lijkt niet te kunnen worden gehandhaafd.

n18 nieuw detail 2.png

arrow_upward