Geen dia's ingevoerd.

5. VERKEER, VERVOER, en VERKEERSVEILIGHEID.

Uitgangspunt zijn dat de hoeveelheid motorisch verkeer in onze gemeente flink teruggedrongen moet worden, openbaar vervoer gaan we verbeteren, en goederenvervoer dient geminimaliseerd dient te worden.

Concreet betekent dit het volgende:speerpunt 10 N18.JPG

 1. Geen nieuwe (snel)wegen aanleggen: er is genoeg asfalt. Dus bijvoorbeeld geen nieuwe Oost-West verbinding Lochem-Laarberg-Duitsland.
   

 2. OLW is van mening dat ons Oost Gelrese en Achterhoekse wegennet met de huidige opgewaardeerde N18 en de huidige achterlandverbindingen inmiddels voldoende robuust is. Argumenten voor een breder of meer uitgebreid wegennet in de Achterhoek vinden we gezien de grote druk op ons landschap, onze natuur (waaronder ook bomen langs wegen) en de kwaliteit van onze leefomgeving niet legitiem. Dit laatste betreft dus ook de roep van de Achterhoek board voor een 2-2 baans N-18 weg. De coronaperiode heeft ons geleerd dat er alternatieven zijn om verkeersbewegingen terug te dringen. Daarnaast is aangetoond dat bredere wegen en meer wegen een uitnodiging zijn voor meer mobiliteit.
  - De  N18 dient dus niet 2 x 2-baans uitgevoerd te worden wantdit trekt alleen maar extra doorgaand vervuilend verkeer aan en levert voor Oost Gelre wel de lasten op maar niet de lusten. Want er komen dan minder op- en afritten (dus meer tijdsverlies voor de lokale inwoners). 2 x 2 heeft voor Groenlo een enorme impact en resulteert in een gedwongen verplaatsing van bedrijven en bewoners rondom de Oude Winterswijkseweg en zorgt voor overlast in de aangrenzende wijken zoals De Horst. Wel kan de huidige N18 voorzien worden van extra inhaalstroken (Duits model).
  - Geen nieuwe wegverbinding van Oost naar West (als alternatief voor de Deventerkunstweg). We onderzoeken een vrachtwagenverbod voor de Deventerkunstweg.
   

 3. Uiteraard ook geen vreselijke goederenspoorlijn door onze gemeente, genaamd de Noordtak. Want dit betekent de doodsteek voor ons landschap en de kleine kernen.
   

 4. Wij pleiten voor een extra snelle busverbinding tussen Enschede en Doetinchem en onderzoek naar een mono-rail boven de huidige N18. 
   

 5. Snellere treinverbindingen van en naar Zutphen- Arnhem o.a. door middel van een gedeeltelijk dubbelspoor tussen Winterswijk en Zutphen.
   

 6. In de kleine en grote kernen worden alle wegen 30 kmh-zone en centra van de kernen zoveel mogelijk autovrij en fiets- en voetgangersvriendelijk.  Alle invalwegen dien 30 km/h te worden zoals:
  - Lichtenvoorde: Oude Aaltenseweg, Richterslaan
  - Groenlo: Lichtenvoordseweg, Borculoseweg, Ruurloseweg, Eibergseweg, (oude)Winterswijkseweg.
   

 7. Vooral niet meer parkeerplaatsen in de binnenstad van Groenlo en Lichtenvoorde maar juist meer groen: fietsers en voetgangers in de kernen beter facilitairen met o.a. de aanleg van meer fietsstraten.
   

 8. We gaan i.o.m. de winkeliers en de GOV in de Beltrumsestraat te Groenlo over gedeeltelijke afsluiting van de Beltrumsestraat voor auto's, te beginnen op zaterdagen. Toerisme en veiligheid maar ook de winkeliers hebben hier IMG_E5655.JPGbaat bij.
   

 9. Aanleg van fietssnelwegen tussen onze kernen en deze ook verbinden met onze buurgemeenten.
   

 10. Autovrije schoolzones: ouders die kinderen met de auto afzetten doen dat minsten 300m van de school af. Geen kiss&ride plekken voor scholen want dat trekt alleen maar auto's aan. We spreken directeuren van scholen aan op het niet nemen van hun verantwoordelijkheden als het gaat om verkeersveiligheid rondom hun school.
   

 11. Geen grote vrachtwagens meer in het centrum van Groenlo en Lichtenvoorde en in de kleine kernen: we stimuleren een distributiecentrum aan de randen waarmee vervolgens per elektrisch vervoer met kleine vrachtwagens de supermarkten en winkels bevoorraad worden.
   

 12. Meer mobiele snelheidscontroles binnen en buiten de bebouwde kom. Tevens controle en handhaving op geluidsoverlast van motoren en overlast van crossmotoren.
   

 13. (Electrische) deelautos gaan we stimuleren. We werken hierbij samen met de drie energiecooperaties die we in Oost Gelre kennen: Zonnig Zieuwent, Vragender Duurzaam en Groenkracht Groenlo.
   

 14. Wij lobbyen actief mee tegen de aanleg van Lelystad Airport en uitbreiding van Schiphol: want ook in onze gemeente ervaren we steeds meer overlast van fun-vliegtuigen.

                                                                                                                                                                                                                                                      Ook het Rijk wil in de gehele bebouwde kom 30km/h

 

 

arrow_upward