7. VEILIGHEID en OVERLAST.

Wij leven in een relatief veilig land, in een relatief veilige Achterhoek en een relatief veilige gemeente. Veiligheid wordt echter in grote mate bepaald door toezicht en handhaving, maar daar schort het helaas steeds vaker aan door een terugtrekkende politie.Wijkagenten-9.jpg

Wij pleiten daarom voor het volgende:

 1. Niet nog meer bezuinigingen bij de politie. Oost Gelre dient hard te lobbyen richting Den Haag voor voldoende politie en politiemiddelen zoals voldoende cellen en bureaus in of in de nabijheid van Oost Gelre. Daarnaast dient de politie weer bereikbaar te worden. 
   

 2. Strenger handhaven door meer BOA’s en politie op straat, zowel overdag als ook ‘s avonds.
   

 3. Direct aanspreekbare/ benaderbare wijkagenten en BOA’s. Nu is het zo dat je eerst een landelijk nummer moet bellen als je een simpele vraag of tip hebt voor de politie, wat leidt tot frustratie bij de beller. Wijkagenten en BOA’s zijn moeilijk te benaderen: zij dienen zich openlijker op te stellen door zich o.a, net als de politie, te begeven op social media.
   

 4. Ouderen worden steeds vaker slachtoffer van criminelen door o.a. babbeltrucs en internetfraude. Voorlichting is hierbij een belangrijk punt dus dat gaan we intensiveren.
   

 5. We stimuleren de vorming van wijk- of dorpsraden die samen met de politie en de gemeente knelpunten in beeld brengen en actief aan oplossingen gaan werken. Denk hierbij aan hangplekken, drugsdealers, parkeeroverlast, illegaal afval storten of bewonersoverlast. Elke kleine kern of wijk wordt gekoppeld aan een ambtenaar die verantwoording afgelegd over de wijk en bereikbaar is voor problemen en uitdagingen.
   

 6. Intensievere samenwerking met de landelijke politie als het gaat om ondermijning zoals de opsporing van drugslabs in het buitengebied.
   

 7. We brengen samen met de omwonenden de plekken in beeld waar overlast, vernielingen en drugshandel plaats vindt en gaan daar samen met de politie en de burgemeester mee aan de slag. We werken overigens mee aan een evt. legalisering van en verkopen van wietkweek. Hiermee voorkomen we illegale wietplantages en de bijbehorende criminele activiteiten.
   

 8. Op foutparkeerrders en hardrijders gaan we strenger handhaven. We gaan brommervrije zones instellen om stank en herrieoverlast te verminderen, maar dit geldt niet voor electrische brommers.
   

 9. De brandweer in BRANDWEER.jpgOost Gelre (met posten in Lichtenvoorde en Groenlo) bestaande uit twee professionals maar vooral vele vrijwilligers, dienen voldoende gefaciliteerd te worden. De bezuiniging op de brandweer (waaronder het verdwijnen van twee tankspuitauto’s vanaf 2021 uit de kazerne van Lichtenvoorde en Groenlo) mag niet leiden tot grotere risico’s t.a.v. de veiligheid in onze gemeente en de veiligheid van de brandweerlieden.
   
  De aanrijtijden van de brandweer naar al onze burgers en bedrijven moet daarom binnen de norm blijven. OLW wil dat dit goed gemonitord wordt en dat de vrijwilligers goed meegenomen worden in bedrijfsvoering. Na aandringen van OLW zal het afstoten van de twee tankspuitauto's pas gebeuren als uit monotoring is gebleken dat de aanrijtijden gegarandeerd blijven.

 

arrow_upward