3. CIRCULAIRE ECONOMIE

Kringloopeconomie: terug naar een balans tussen ecologie en economie.

Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. De rijksoverheid streeft naar een circulaire economie in 2050. In 2030 moet het gebruik van grondstoffen met 50 procent zijn afgenomen.
Een circulaire economie betekent onder andere dat er geen afval meer is en producten en materialen zo veel mogelijk opnieuw worden gebruikt. 
De Oost Gelrese economie, die voornamelijk nog lineair is, dient omgeturnd te worden naar een circulaire economie. Concreet betekent dit het volgende:

  1. Bestaande bedrijven in Oost Gelre, die niet streven naar een circulaire economie, gaan we gaandeweg als gemeente niet meer facilitairen en stimuleren. Dus willen dit soort bedrijven uitbreiden dan kan dit niet meer in Oost Gelre.

  2. Ook nieuwvestiging van lineaire bedrijven gaan we weren.

  3. Wij gaan als gemeente lobbyen en “de boer op” om circulaire bedrijven te verleiden om zich in Oost Gelre te vestigen.

  4. Als gemeente besteden wij aleen nog maar diensten uit bij bedrijven die circulair werken. 

Samen met de industriele kring gaan we een plan maken en dit ten uitvoer brengen. Doel: een circulaire gemeente in 2050.

 

arrow_upward