Geen dia's ingevoerd.

4. HUISVESTING.

Zorgvuldig bijbouwen: bouwen naar behoefte.

Elke inwoner van Oost Gelre heeft recht op passende huisvesting in zijn of haar kern, of het nu om een grote kern zoals Lichtenvoorde gaat, of om een kleine kern zoals Zwolle. Maar wij moeten er alert op blijven dat we bouwen naar behoefte, van zowel koop- als huurwoningen. De bevolkingskrimp zal er (onder invloed van met name de vergrijzing) hoe dan ook komen en daarom dienen we bouwen voor leegstand (met als gevolg verpaupering) te voorkomen.

Daarom is het van belang dat de gemeente continu de vinger aan de pols houdt als het gaat om de actuele woningbehoefte in alle kernen, maar ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de bewoners van die kernen om de woningbehoeftes goed aan te geven. De gemeente dient op haar beurt flexibele woonplannen klaar te hebben liggen zodat bij een demografische verandering binnen enkele jaren kan worden ingespeeld op een stijgende behoefte naar o.a. woningen voor starters, jongeren en ouderen. Ook moeten we veel meer experimenteren met andere woonvormen zoals familiewoningen, tiny houses, mantelzorgwoningen en woonwagens.Lievelde.JPG

Helaas zet de overheid als gevolg van landelijk beleid steeds meer in op het langer thuis blijven wonen van ouderen. Wij pleiten er weer voor om het “bejaardentehuis” weer een kans te geven waardoor alleenstaande ouderen, die nu een voor hen veel te grote gezinswoning moeten onderhouden, plaats kunnen maken voor een gezin. Uiteraard alleen op vrijwillige basis.

Verder: 

arrow_upward