• Stankfabriek Vitelco dient te vertrekken
 • OLW al 9 jaar grote tegenstander megamestfabriek Groenlo
 • Geen achterkamertjespolitiek
 • OLW staat vooraan in strijd tegen de Noordtak

Dossiers

Op deze pagina vindt U een aantal dossiers/ onderwerpen waar wij aan werken of waarmee wij kennis opbouwen. Heb je vragen over een dossier of kun je informatie toevoegen neem dan gerust contact op.

Dossier Megamestfabriek Groenlo
Dossier Vitelco Lichtenvoorde
Dossier Overlast Houtstook
Dossier EML energiecontroles bedrijven
Dossier Noordtak
Dossier 2 x 2 N18

Scroll naar beneden voor de dossiers
 

Dossier Mega-mestfabriek Groenlo

De situatie m.b.t. de vergunningsaanvraag v.d. grootste mestfabriek ter wereld, in Groenlo, dreigt een debacle te worden doordat het o.a. omgeven is door schimmige firma’s. Inmiddels schuift het huidige OostGelrese VVD-CDA-college alle verantwoordelijkheden door naar de provincie Gelderland. Hoe heeft het zover kunnen komen en waarom grijpt er niemand in? OLW vraagt zich dit al jarenlang af. 
Een chronologische opsomming van de geschiedenis van dit CDA/VVD-hoofdpijndossier:

Schets van de grootste mestfabriek ter wereld, in Groenlo

 1. 2010: RMS (D) en Van Westreenen (stalbouwer, agro-adviseurs) kondigen initiatief aan mbt de bouw vd grootste mestfabriek ter wereld in Groenlo. Investering ruim 200 miljoen.

 2. 2010: Inwoners en omwonenden maar ook politieke partijen voelen zich er ingeluisd: in het inmiddels goedgekeurde bestemmingsplan bleek tussen de 300 pagina’s enkele pagina’s informatie te bevatten over de mestfabriek. Het betreft een CAT 4 bedrijf waardoor PS vergunningsverlener wordt. De gemeente is hierdoor opeens buitenspel gezet.

 3. 2012: STLBG (St. Leefbaar Buitengebied Gelderland, met als 1 vd oprichters ons huidige raadslid Paul Wallberos) richt een protestgroep op en tonen aan dat RMS een onbetrouwbaar 2- mans techbureautje is zonder ervaring m.b.t. de bouw van grote mestfabrieken. RMS blijkt zich ook bezig te houden met online casino’s en andere dubieuze zaken. Duizenden inwoners van Groenlo zeggen StLBG steun toe.
  Ook de GNMF schaart zich achter STLBG. Bijna 2000 handtekeningen tegen mestfabriek Groenlo worden ingezameld.

 4. Wethouder van Oost Gelre brengt bezorgdheid over bij gedept. Conny Bieze. Bieze zegt maximale zorgvuldigheid toe. 

 5. Maart 2015: protest PvdD in Groenlo met Esther Ouwehand. 

 6. 2016: Ongeloof bij STLBG (inmiddels versterkt met MOB / Johan Vollenbroek) omdat de provincie een MER niet noodzakelijk acht terwijl de fabriek een ongekende grootte blijkt te krijgen.

 7. 2015: RMS dient vergunningsaanvraag in (3 maal nl NW, Water en Wabo). Bezwaarmakers waaronder RMS dienen in 2018 zienswijzen in. Provincie verleent vervolgens toch de vergunningen.

 8. Zomer 2019: rechter vernietigd definitief alle 3 vergunning en oordeelt vernietigend over het vergunnende “broddelwerk” van de ODRN, provincie en Waterschap. Ook wordt duidelijk dat de mestfabriek vooral doet aan greenwashing: de fossiele energie-input blijkt net zo groot als de output van het biogas 

 9. Begin 2020: RMS kondigt helaas aan de vergunningsaanvraag te repareren en een nieuwe procedure op te starten.

 10. Zomer 2020: RMS verkoopt haar “aandeel” aan Windvision (B). Dit blijkt een windmolenprojectontwikkelaar zonder enige ervaring met (grootschalige) mestfabrieken en bestaat uit tientallen schimmige BV’s waaronder een hoofdkantoor in Cyprus…… 

 11. Nov 2020: op raadsvragen van OLW blijkt dat wethouder Porskamp zich niet meer verantwoordelijk voelt voor het dossier en hij verwijst door naar de provincie. Ook wethouder Frank verwijst naar de Laarberg als een aantal raadsleden voor de zoveelste keer vragen om een excursie naar een mestfabriek van dezelfde omvang als in Groenlo........

 12. 2020 (dec) : Op dit moment loopt de nieuwe MER aanmeldingsprocedure, nadat dit is afgerond worden de nieuwe vergunningsaanvragen in behandeling genomen. Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen9bv corona!) vreest St.LBG wederom dat een volledige MER opnieuw niet door de provincie / ODRN als noodzakelijk wordt geacht.

 13. Jan 2021: OLW overweegt om vragen te stellen bij de provincie en is in contact hierover met Statenleden. 


Dossier Vitelco (Hulshof Leder) Lichtenvoorde

De leerlooierij in de bebouwde kom van Lichtenvoorde levert al jarenlang ongehoorde stankoverlast op. Die wordt niet alleen veroorzaakt door het proces binnen de looierij, maar ook door het laden en lossen van de vrachtwagens met huiden. Buurtbewoners dringen bij de gemeente al jaren aan op een verhuizing van de leerlooierij naar een industrieterrein. Deze leerlooierij Vitelco, voorheen Hulshof, zit al anderhalve eeuw op de locatie aan de Aaltenseweg en is helaas nooit verplaatst waardoor de fabriek is ingesloten in een woonwijk agv de uitbreidingen van de kern Lichtenvoorde.

Het standpunt van OLW is dat de fabriek op middellange termijn verplaatst dient te worden uit het centrum van Lichtenvoorde. En wat OLW betreft mag Vitelco de gemeente helemaal verlaten omdat het qua werkgelegenheid nauwelijks wat toevoegd aan onze  economie. Daarnaast is het moederbedrijf van Vitelco een enorme kalverslachterij, wat wij een verwerpelijke manier van intensieve veehouderij vinden.

Naast de geuroverlast is er ook veel angst bij de buurtbewoners over chemische stoffen die een leerlooierij nou eenmaal in grote aantallen gebruit.
Ook blijkt dat de fabriek ook buurtwoningen opkoopt voor de buitenlandse werknemers, althans dat wordt beweerd door de buurt. Ook hebben ondernemers last van de fabriek omdat ze beperkt worden in hun vrijheden.
Verontrustend is ook dat er rode neerslag die in de buurt wordt gevonden: hoewel het vermoedelijk gaat om een onschuldige stof kan OLW zicht voorstellen dat bewoners ongerust zijn. Er wordt begin 2021 nader onderzoek uitgevoerd waarbij men wil weten of de stof van Vitelco afkomstig is.

Recente historie:

Vitelco bewoners dak.JPG

                                                                                                                                                                                                                                                          Afbeelding: rode aanslag op dak omwonende (foto: Paul Wallerbos)

Status: 

Lees ook:
04-11-2020: Oost Gelre legt leerlooierij Vitelco ‘zwaarst mogelijke geurmaatregelen’ op
01-08-2020: Aanpak stinkende bedrijven rammelt: ‘Door kadaverlucht in de tuin hebben we wel eens feestjes afgezegd’

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dossier overlast Houtstook

Wij ontvangen steeds vaker klachten van burgers over houtstook in Groenlo en Lichtenvoorde. Het gaat hierbij dan meestal om overlast van buren die hout stoken in hun kachels.
De problemen worden groter bij windstilte en mist. En heb je een longproblemen zoals COPD dan is een stokende buur knap problematisch. 
Ook het Longfonds en de GGD waarschuwen voor de gezondheidsgevaren van houtstook.

OLW vindt dat houtstoken in het buitengebied moet kunnen, tenzij buren daar overlast van vinden. 
In de kernen vinden wij dat houtstook gereguleerd en ontmoedigt moet worden en dat de gemeente actiever met dit dossier aan de slag moet door:

Klik hier voor een uitgebreide uitleg over "Houtstook en gezondheid", dit document kregen wij van een bezorgde burger uit Oost Gelre.

Dossier EML-controles bedrijven

Dit dossier gaat over het feit dat honderden bedrijven in Oost Gelre momenteel niet inzichtelijk hebben gemaakt of ze voldoen aan de milieuwet.

Wat is er aan de hand?

EML jaarverslag ODA.jpegRaadsvragen OOG EML.jpeg

In de zomer van 2020 werd door vragen van OOG duidelijk dat 2/3 van de bedrijven in Oost Gelre de EML nog niet hebben ingevuld........ Dit ziet u hierboven weergegeven in het jaarverslag van de omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
Vervolgens werden hierover raadsvragen gesteld door Paul Wallerbos (toen nog van OOG). Het antwoord dat wethouder Porskamp (tevens bestuurder bij de ODA) gaf op de vraag waarom 2/3 van de bedrijven in Oost Gelre niet voldoen aan de EML was op zijn zacht nogal teleurstellend: volgens hem was er te weinig handhavingscapaciteit en als wij als gemeente dit wilden vebeteren moesten we de portomonee maar trekken.....

OLW vindt het zeer ongepast dat deze bedrijven die dus niet aan de wetgeving voldoen een hand boven het hoofd wordt gehouden. OLW zal dit dossier de komende maanden op de agenda zetten.

Voor algemene info over dit onderwerp zie ook:

https://energyproof.nl/2019/03/14/update-over-de-wettelijke-informatieplicht-energiebesparing-per-1-juli-2019/
https://energyproof.nl/2020/06/10/wiebes-wil-meer-controle-op-naleven-informatieplicht/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/feiten-en-cijfers

Dossier Noordtak

Al tientallen jaren doemt met regelmaat het Noordtakdossier op. Een horroscenario voor de Achterhoek en specifiek voor Oost Gelre. 

De Noordtak is een door het Havenbedrijf Rotterdam gewenste goederenspoorlijn welke dwars door de Achterhoek zou lopen.  Het beoogde tracé van de Noordtak loopt vanaf Zevenaar langs de A18 via Doetinchem naar Varsseveld, waar het vervolgens de N18 los laat, boven langs Lichtenvoorde en tussen Beltrum en Groenlo doorgaat en uiteindelijk bij Eibergen weer parallel met de N18 richting Twente. 

Ook Twentse protestgroepen, zoals de Rona lobbyen in Den Haag om de Achterhoek op te zadelen met de Noordtak, omdat zij zelf overlast ervaren van het goederenvervoer per spoor en die overlast damaar willen verplaatsen naar de Achterhoek. 

En die overlast is enorm zoals je in de plaatjes hierna ziet:

noordtak2.jpg

 

 

Lees ook:
Dec 20: Rijden volle goederentreinen straks dwars door de Achterhoek? ‘De regio heeft niets aan de Noordtak’

 

Onze fractievoorzitter Paul Wallerbos organseerde in 2017  een protestbijeenkomst in Groenlo, samen Wouke van Scherrenburg: hieronder een korte opname daarvan:

Dossier 2 x 2 N18

Geen doorsnijding van het Oost Gelrese landschap door een nieuwe A18 langs Zieuwent en tussen Groenlo en Beltrum. Bestaande N18 verbeteren maar daar niet nog meer natuur en landbouwgronden voor opofferen. Uiteraard ook geen vreselijke goederenspoorlijn door onze gemeente (Noordtak). Klik hier voor het commentaar van de Torenwachter over dit item.

Met de voorgenomen sluiting van een aantal overwegen over het N18-traject – alleen al vier stuks tussen Lievelde en Groenlo – zal het omliggende wegennet alleen maar meer worden belast. Dit heeft gevolgen voor leefbaarheid, veiligheid en milieu. De kleine kernen zouden graag zien dat de gemeente hier beter naar gaat kijken en waar mogelijk plannen aanpast en overlast in goede banen leidt.

 

Dossier bomensterfte en bomenaanplant

Eén van de grootste problemen momenteel is de droogte in de Achterhoek, waardoor bomen en zelfs hele bossen afsterven en agrariers met de handen in de haren zitten als het gaat om gewasopbrengst/veevoer. Hier zal meer effort ingestoken moeten worden, te beginnen met inzicht waarom er bv zulke lage grondwaterstanden zijn (klik hier voor de monitor van het waterschap) en hoe we dit in de kernen en het buitengebied de grondwaterstanden kunnen herstellen. Zie ook deze reportage over de droogte. 

Lees ook deze artikelen over dit onderwerp:
1. Verdroging van de Nederlandse natuur: bijna een halve eeuw goed onderzoek en falende politiek
2. 200807_VK_Droogte in Nederland.pdf

In de onderstaande reportage trekt ons raadslid Paul Wallerbos aan de bel over de dramatische gevolgen van de klimaatverandering op ons Achterhoekse bomenbestand.

arrow_upward