Geen dia's ingevoerd.

11. EEN GEZONDE LEEFOMGEVING.

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Onze leefomgeving is niet zo schoon als we denken, dat blijkt telkens weer uit GGD onderzoeken. Het aantal mensen met bv. COPD-klachten neemt ook in onze gemeente toe door o.a. fijnstof. De uitstoot van vervuilende stoffen door de industrie, het verkeer en de landbouw moeten ook in Oost Gelre fors naar beneden. Daarnaast wil OLW meer groen in onze woonomgeving.

We gaan werken aan een schonere lucht door:

 1. het stoken van hout deels te verbieden (in eerste instantie bij bijvoorbeeld mistig weer) en te demotiveren. Zie ook ons dossier over dit onderwerp.

 2. een vuurwerkverbod in te voeren en in elke kern samen met de DBO’s of wijken een vuurwerkmoment te organiseren met oud en nieuw. We onderzoeken of een centrale vuurwerkshow per kern georganiseerd kan worden

 3. fijnstof uit de veehouderij aan te pakken: strenger controleren en handhaven op luchtwassers, vooral bij boerderijen die dicht bij kernen staan

 4. industriële uitstoot aan te pakken. Zo moet Vitelco in Lichtenvoorde gesloten of verplaatst worden.glyfosaat og.jpg

 5. zwaar verkeer weren in onze grote en kleine kernen.

 6. asbestverwijdering te stimuleren en in Den Haag te pleiten voor alsnog een asbestverbod.

 7. Electrisch rijden stimuleren door laadpalen en deeelauto's.
   

 We gaan werken maken van schoner water door:

 1. bestrijdingsmiddelen vanuit mn. de landbouw maar ook bij huishoudens te verbieden.

 2. natuurlijke oevers aan onze sloten, grachten en vijvers weer terug te laten komen.

 3. de strijd aan te gaan met zwerfafval. Er komt welliswaar statiegeld aan op blikjes maar dit is onvoldoende.  We gaan in gesprek met de horeca en supermarkten over het stoppen met gratis verstrekken van plastic producten, zoals hamburgerbakjes, koffiebekers etc. Plastic soup tegen te gaan door hier een actieplan voor op te stellen en uit te voeren, samen met burgers en ondernemers. We slaan de handen in elkaar met de vele fantastische zwerfvuilrapers en pikers die we in Oost Gelre hebben: die laten we samenwerken met de ROVA en we geven ze gratis middelen.
  Ook dient de BOA en de politie meer op te treden tegen zwerfvuilveroorzakers.

We gaan werken aan een schonere bodem door:

 1. zwerfvuil aan te pakken en te pleiten voor statiegeld, ook op flesjes. Zware boetes voor illegale stort.

 2. geen Winterswijkse toestanden toe te staan waarbij afvalgrond in natuurgebieden gestort wordt.

 3. bodemsaneringen uit te voeren daar waar het nodig is.

 4. Meer controle op overtredingen m.b.t. bodemvervuiling door bedrijven.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Afbeelding: een geelgespoten glyfosaatakker                                  

 

arrow_upward